Enskilda avstämningssamtal med Uppföljningsteamet

Av Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakta arrangören

Uppföljningsteamet erbjuder samtliga utförare som bedriver konkurrensutsatt verksamhet inom Social välfärd enskilda avstämningssamtal för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten. Under våren 2019 finns det möjlighet för utförare att träffa Uppföljningsteamet vid två tillfällen en gång i månaden. Enskilda avstämningssamtal är ett komplement till de informations- och dialogträffar som äger rum en gång i kvartalet.

Målgrupp

Samtliga utförare, såväl intern som extern, som bedriver konkurrensutsatt verksamhet inom social välfärd. Med konkurrensutsatt verksamhet menas hemvård (omvårdnad, servicetjänster, mattjänst), vård- och omsorgsboenden, daglig verksamhet samt boenden med särskild stöd och service.

Innehåll

Utförare har möjlighet att få stöd och rådgivning kring frågor som gäller den egna verksamheten. Det kan tillexempel vara frågor som rör:
- Samverkan
- Ersättning och debitering
- krav i avtal

Tid och lokal

8 februari 2019 kl. 10.00-11.30 anmäl senast 1 feb

8 februari 2019 kl.13.00 -14.30 anmäl senast 1 feb

8 mars 2019 kl. 10.00-11.30 anmäl senast 1 mars

8 mars 2019 kl.13.00 -14.30  anmäl senast 1 mars

5 april 2019 kl. 10.00-11.30 anmäl senast 29 mars

5 april 2019 kl.13.00 -14.30 anmäl senast 29 mars

10 maj 2019 kl. 10.00-11.30 anmäl senast 3 maj

10 maj 2019 kl.13.00 -14.30 anmäl senast 3 maj

Lokal:
Rådhuset lokal Valvet, Drottninggatan 9

Max antal deltagare:
En utförare per mötestillfälle (max tre representanter från utföraren kan närvara)

Utbildare

Uppföljningsteamet - planerare och/eller ekonomiadministratörer

Övrigt

Vid övriga frågor, kontakta Uppföljningsteamet genom att mejla till egetval@orebro.se
 

Tyvärr är arrangemanget fullbokat

Det finns tyvärr inga platser kvar, men du kan skriva upp dig på reservlistan

-

Datum -
Tid -
Slut -
*
*
*
*
*
*

Fyll i dina uppgifter för att anmäla dig. När du har skickat in din anmälan kommer du få ett bekräftelsemail som är VIKTIGT att du sparar. Det innehåller bla en länk för avbokning.


Rutiner kring avbokningar
Rutinen är att det går att avboka utbildningsplatser upp till sista anmälningsdatum har gått ut. Fem arbetsdagar är det som gäller för de flesta utbildningar.

Boka av dig gör du på samma sida som du anmäler dig. Men väljer att radera svar.

Om du blir sjuk:

Om du blir sjuk efter att anmälningen stängt och det inte går att boka av sig måste du kontakta ansvarig utbildare.

OBS! Du kan avboka hemifrån via din dator. Gå in på orebro.se – Örebro kommun – längst ner på sidan hittar du E-post. Där kommer du åt din jobbmail.
Tips, skicka gärna en annan person istället.

Varmt Välkommen

Laddar...