Enskilda avstämningssamtal med Uppföljningsteamet

Av Vård- och omsorgsförvaltningen

Lokal:
Rådhuset lokal Valvet, Drottninggatan 9
Kontakta arrangören

Uppföljningsteamet erbjuder samtliga utförare som bedriver konkurrensutsatt verksamhet inom Social välfärd enskilda avstämningssamtal för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten. Under hösten 2019 finns det möjlighet för utförare att träffa Uppföljningsteamet vid tre tillfällen en gång i månaden. Enskilda avstämningssamtal är ett komplement till de informations- och dialogträffar som erbjuds några gånger per år.

Målgrupp

Samtliga utförare, såväl intern som extern, som bedriver konkurrensutsatt verksamhet inom social välfärd. Med konkurrensutsatt verksamhet menas hemvård (omvårdnad, servicetjänster, mattjänst), vård- och omsorgsboenden, daglig verksamhet samt boenden med särskild stöd och service.

Innehåll

Utförare har möjlighet att få stöd och rådgivning kring frågor som gäller den egna verksamheten. Det kan tillexempel vara frågor som rör:
- Samverkan
- Ersättning och debitering
- krav i avtal

Tid och lokal

26 september 2019 kl. 08.30-10.00, sista anmälningsdag är 12 sep
26 september 2019 kl. 10.30-12.00, sista anmälningsdag är 12 sep
26 september 2019 kl. 13.00-14.30, sista anmälningsdag är 12 sep

 24 oktober 2019 kl. 08.30-10.00, sista anmälningsdag är 10 okt
24 oktober 2019 kl. 10.30-12.00, sista anmälningsdag är 10 okt
24 oktober 2019 kl. 13.00-14.30, sista anmälningsdag är 10 okt

21 november 2019 kl. 08.30-10.00, sista anmälningsdag är 7 nov
21 november 2019 kl. 10.30-12.00, sista anmälningsdag är 7 nov
21 november 2019 kl. 13.00-14.30, sista anmälningsdag är 7 nov

19 december 2019 kl. 08.30-10.00, sista anmälningsdag är 5 dec
19 december 2019 kl. 10.30-12.00, sista anmälningsdag är 5 dec
19 december 2019 kl. 13.00-14.30, sista anmälningsdag är 5 dec

Lokal:
Rådhuset lokal Valvet, Drottninggatan 9

Max antal deltagare:
En utförare per mötestillfälle (max tre representanter från utföraren kan närvara)

Utbildare

Uppföljningsteamet - planerare och/eller ekonomiadministratörer

Övrigt

Vid övriga frågor, kontakta Uppföljningsteamet genom att mejla till egetval@orebro.se
 

Händelse är inte tillgänglig just nu, kontakta arrangören för ytterligare information.
Laddar...